Osnovna glazbena škola

Prvi razred osnovne glazbene škole djeca u pravilu upisuju paralelno s trećim razredom općeg osnovnog obrazovanja, najčešće logičnim tijekom prelazeći iz 2. predškolskog razreda u 1. razred osnovne glazbene škole.

U Glazbenoj školi Slavonski Brod kao temeljni predmet, odnosno instrument, djeca mogu odabrati klavir, violinu, gitaru, flautu, klarinet, saksofon, harmoniku ili tamburu. Uz nastavu instrumenta obavezno polaze nastavu glazbeno-teorijskih predmeta.

Funkcionalna muzička pedagogija (FMP) u osnovnoj glazbenoj školi u instrumentalnoj nastavi njeguje sustav etapnog razvoja. Eventualno dulje zadržavanje unutar iste etape omogućuje preopterećenom djetetu mirniji razvoj i dozrijevanje (produljenje je, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju, moguće dva puta).

Prve dvije etape obuhvaćaju četiri razreda osnovne glazbene škole i zajedničke su svoj djeci koja polaze program FMP. Tijekom tog vremena većina djece, uz pomoć nastavnika, osvijesti želje, potrebe i sposobnosti potrebne za nastavak školovanja. Manji broj učenika, koji će nakon osnovne glazbene škole nastaviti profesionalno usmjerenje u srednjoj glazbenoj školi, u III. etapi (peti i šesti razred) upisuju A – USMJERENI PROGRAM. Ostaloj djeci, a oni čine većinu upisanih, kojoj glazbeno školovanje neće postati profesija, namijenjen je u III. etapi B – ŠIRI PROGRAM u kojemu je nastava instrumenta prilagođena individualnim sposobnostima učenika.

Nastavni plan FMP osnovnog glazbenog obrazovanja

Razred

I.

I. pr.*

II.

II. pr.*

III.

IV.

   Instrument

2 x 30'

2 x 30'

2 x 30'

2 x 45'

   Solfeggio

2 x 60'

2 x 60'

2 x 60'

2 x 60'

2 x 60'

2 x 60'

   UKUPNO tjedno sati

4 x 45'

4 x 45'

4 x 45'

430x 45'

* Nakon I. i II. solfeggia učenika se može uputiti u I. odnosno II. prijelazni solfeggio.

Program

A - usmjereni

B - širi

Razred

V.  

VI.

V.  

VI.

   Instrument

2 x 45'

2 x 45'

1 x 45'

1 x 45'

   Solfeggio

2 x 60'

2 x 60'

2 x 60'

2 x 60'

   Teorija

2 x 45'

2 x 45'

2 x 45'

2 x 45'

   Skupno muziciranje*

2 x 45'

2 x 45'

2 x 45'

2 x 45'

   Glazbena umjetnost

-

-

1 x 45'

1 x 45'

   UKUPNO tjedno sati

830 x 45'

830 x 45'

830x 45'

830x 45'

   Klavir fakultativno**

1 x 30'

1 x 30'

-

-

* U nastavu skupnog muziciranja mogu se uključiti i učenici II. etape po izboru predmetnog nastavnika.

** Fakultativno, za učenike koji nastavljaju školovanje u srednjoj školi (gudače, gitariste i puhače).

Napomena: Korepeticija za učenike gudačkog i puhačkog odjela u osnovnoj školi iznosi 1 sat tjednog opterećenja za nastavnika korepetitora na svakih 25 učenika.

Skip to content