Srednja glazbena škola

U srednju glazbenu školu Funkcionalne muzičke pedagogije (FMP) upisuju se učenici nakon završene osnovne glazbene škole te nakon uspješno položenog prijamnog ispita. Upisom se učenici uključuju u jedan od obrazovnih profila: Glazbenik instrumentalist, Glazbenik pjevač i Glazbenik – teorijski smjer.

Učenici upisani u srednju glazbenu školu mogu pohađati samo glazbenu školu za zanimanje glazbenika ili mogu paralelno pohađati još jednu četverogodišnju srednju školu. Ukoliko učenik upiše srednju glazbenu školu kao matičnu, glazbene predmete pohađa u glazbenoj školi, općeobrazovne predmete pohađa u drugoj srednjoj školi (suradnja s Gimnazijom “Matija Mesić”), svoje obrazovanje završava izradom i obranom završnog rada, a može polagati i ispite državne mature ukoliko želi nastaviti obrazovanje na visokoškolskoj ustanovi. Učenik koji paralelno upiše dvije srednje škole, u glazbenoj školi sluša samo glazbene predmete te obrazovanje u srednjoj glazbenoj školi završava izradom i obranom završnog rada.

Srednjoškolske programe Glazbene škole Slavonski Brod čine usmjerenja: Glazbenik – teorijski smjer, Glazbenik klavirist, Glazbenik flautist, Glazbenik gitarist, Glazbenik violinist, Glazbenik harmonikaš, Glazbenik pjevač i Glazbenik tamburaš.

Prema programu FMP krajem nastavne godine učenici polažu komisijski ispit iz svakog pojedinog predmeta.

Nastavni plan FMP srednjeg glazbenog obrazovanja

Klavirski odjel

  PREDMET

I.

II.

III.

IV.

  OBVEZNI

 

 

 

  Instrument

2,30

2,30

3,15

3,15

  Solfeggio

2,30

2,30

2,30

2,30

  Harmonija

-

3

3

2

  Polifonija

3

-

1

2

  Analiza glazbenih oblika

-

-

1,15

1,15

  Povijest glazbe

2

2

2

2

  Zbor

3

3

3

3

  UKUPNO

13,15

13,15

16

16,15

  FAKULTATIVNI

 

 

 

 

  Tradicijske glazbe

1

-

-

-

  Osnove glazbene informatike

-

1

-

-

  Vježbe iz kompozicije

1

1

1

1

  Metodika klavira/solfeggia*

-

-

1

ili 1

  Klavirska umjetnost

-

1

-

-

  Dirigiranje

-

1,15

1,15

-

  Drugo glazbalo/pjevanje

-

1

1

-

  Komorna glazba

1

1

1

1

  Čembalo/orgulje

-

-

1

1

* Učenici klavirskog odjela mogu izabrati i pohađanje metodike solfeggia.

Napomena: Učenici ovog odjela prema afinitetima mogu pohađati nastavu harmonije, polifonije i povijesti kao i učenici teorijskog odjela.

Gudački i puhački odjel

  PREDMET

I.

II.

III.

IV.

  OBVEZNI

 

 

 

 

  Instrument

2,30

2,30

3

3

  Solfeggio

2,30

2,30

2,30

2,30

  Harmonija

-

3

3

2

  Polifonija

3

-

1

2

  Analiza glazbenih oblika

-

-

1,15

1,15

  Povijest glazbe

2

2

2

2

  Glasovir obligatno

0,30

0,30

-

-

  Komorna glazba

1

1

1

1

  Korepeticija

0,30

0,30

0,30

0,30

  Orkestar/Zbor

3

3

3

3

  UKUPNO

16

16

17,30

17,30

  FAKULTATIVNI

 

 

 

 

  Drugo glazbalo/pjevanje

-

1

1

-

  Tradicijske glazbe

1

-

-

-

  Osnove glazbene informatike

-

1

-

-

  Vježbe iz kompozicije

1

1

1

1

  Metodika gud./duh. instr.

-

-

1

ili 1

  Dirigiranje

-

1,15

1,15

-

  Korepeticija

-

-

0,30

0,30

Napomena: Učenici ovih odjela prema afinitetima mogu fakultativno pohađati nastavu harmonije, polifonije i povijesti kao i učenici teorijskog odjela.

Gitaristički i harmonikaški odjel

  PREDMET

I.

II.

III.

IV.

  OBVEZNI

 

 

 

 

  Instrument

2,30

2,30

3

3

  Solfeggio

2,30

2,30

2,30

2,30

  Harmonija

-

3

3

2

  Polifonija

3

-

1

2

  Analiza glazbenih oblika

-

-

1,15

1,15

  Povijest glazbe

2

2

2

2

  Glasovir obligatno

0,30

0,30

-

-

  Komorna glazba

1

1

1

1

  Orkestar/Zbor

3

3

3

3

  UKUPNO

15

15

17

17

  FAKULTATIVNI

 

 

 

 

  Drugo glazbalo/pjevanje

-

1

1

-

  Tradicijske glazbe

1

-

-

-

  Osnove glazbene informatike

-

1

-

-

  Vježbe iz kompozicije

1

1

1

1

  Metodika gitare/harmonike

-

-

1

ili 1

  Dirigiranje

-

1,15

1,15

-

Napomena: Učenici ovog odjela prema afinitetima mogu pohađati nastavu harmonije, polifonije i povijesti kao i učenici teorijskog odjela.

Odjel za pjevanje

  PREDMET

I.

II.

III.

IV.

  OBVEZNI

 

 

 

 

  Pjevanje

2

2

3

3

  Solfeggio

2,30

2,30

2,30

2,30

  Harmonija

-

3

3

2

  Polifonija

3

-

1

2

  Analiza glazbenih oblika

-

-

1,15

1,15

  Povijest glazbe

2

2

2

2

  Korepeticija

0,30

0,30

0,30

0,30

  Glasovir obligatno

1

1

1

1

  Zbor

3

3

3

3

  Strani jezik /njem. ili tal./*

-

-

-

-

  UKUPNO

14,15

14,15

17,30

17,30

  FAKULTATIVNI

 

 

 

 

  Drugo glazbalo

-

1

1

-

  Tradicijske glazbe

1

-

-

-

  Osnove glazbene informatike

-

1

-

-

  Vježbe iz kompozicije

1

1

1

1

  Komorna glazba

-

-

1

1

* Strani jezik učenici pohađaju četiri godine u okviru glazbenog usmjerenja ili kao dio programa općeobrazovnih škola, čija im se ocjena priznaje.

Napomena: Učenici ovog odjela prema afinitetima mogu pohađati nastavu harmonije, polifonije i povijesti kao i učenici teorijskog odjela.

Teorijski odjel

  PREDMET

I.

II.

III.

IV.

  OBVEZNI

 

 

 

 

  Solfeggio

2,30

2,30

2,30

2,30

  Harmonija

-

4

3

3

  Polifonija

4

-

1

2

  Analiza glazbenih oblika

-

-

1,15

1,15

  Povijest glazbe

2

2

3

2

  Metodika solfeggia

-

-

2*

2*

  Dirigiranje

-

1

1

-

  Sviranje partitura

-

1

1

-

  Glasovir

1,15

1,15

1,15

1,15

  Zbor

3

3

3

3

  UKUPNO

13

13

16,15

16,15

  FAKULTATIVNI

 

 

 

 

  Dirigiranje uz sviranje partitura

-

-

1,15

-

  Tradicijske glazbe

1

-

-

-

  Komorna glazba

-

-

1

1

  Osnove glazb. informatike

-

1

-

-

  Drugo glazbalo**/ pjevanje

-

1

1

-

  Vježbe iz kompozicije***

1

1

1

1

* Drugi sat metodike solfeggia odnosi se na obvezu učenika da hospitiraju nastavu solfeggia (I i II).

** Nastava drugog glazbala može se izvoditi skupno (blokflauta) ili individualno (izbor instrumenata ovisi o mogućnostima škole).

*** Predmet Vježbe iz kompozicije programski je predviđen za sve četiri godine srednje škole, ali se može, po izboru učenika, slušati i kraće.

Skip to content