Srednja glazbena škola

U srednju glazbenu školu Funkcionalne muzičke pedagogije (FMP) upisuju se učenici nakon završene osnovne glazbene škole te nakon uspješno položenog prijamnog ispita. Upisom se učenici uključuju u jedan od obrazovnih profila: Glazbenik instrumentalist, Glazbenik pjevač i Glazbenik – teorijski smjer.

Učenici upisani u srednju glazbenu školu mogu pohađati glazbenu školu za zanimanje glazbenika kao temeljni obrazovni program ili mogu pohađati glazbenu školu kao paralelni umjetnički program uz drugu četverogodišnju srednju školu. Ukoliko učenik upiše srednju glazbenu školu kao temeljni obrazovni program, glazbene predmete i općeobrazovne predmete propisane Nastavnim planom i programom pohađa u Glazbenoj školi Slavonski Brod. Ranijih godina Škola je ostvarivala suradnju s Gimnazijom “Matija Mesić” i Klasičnom gimnazijom fra Marijana Lanosovića, gdje su učenici pohađali nastavu općeobrazovnih predmeta. Zahvaljujući suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, od školske godine 2021./2022. Glazbena škola Slavonski Brod u potpunosti u vlastitoj organizaciji provodi temeljni obrazovni program sa zaposlenim nastavnicima općeobrazovnih predmeta. Učenik koji upiše temeljni obrazovni program svoje obrazovanje završava izradom i obranom završnog rada, a može polagati i ispite državne mature ukoliko želi nastaviti obrazovanje na visokoškolskoj ustanovi. Učenik koji paralelno upiše dvije srednje škole, u glazbenoj školi sluša samo glazbene predmete te obrazovanje u srednjoj glazbenoj školi završava izradom i obranom završnog rada.

Srednjoškolske programe Glazbene škole Slavonski Brod čine usmjerenja: Glazbenik – teorijski smjer, Glazbenik klavirist, Glazbenik flautist, Glazbenik gitarist, Glazbenik violinist, Glazbenik harmonikaš, Glazbenik pjevač i Glazbenik tamburaš.

Prema programu FMP krajem nastavne godine učenici polažu komisijski ispit iz svakog pojedinog predmeta.

Nastavni plan FMP srednjeg glazbenog obrazovanja

Klavirski odjel

  PREDMET

I.

II.

III.

IV.

  OBVEZNI

 

 

 

  Instrument

2,30

2,30

3,15

3,15

  Solfeggio

2,30

2,30

2,30

2,30

  Harmonija

-

3

3

2

  Polifonija

3

-

1

2

  Analiza glazbenih oblika

-

-

1,15

1,15

  Povijest glazbe

2

2

2

2

  Zbor

3

3

3

3

  UKUPNO

13,15

13,15

16,15

16,15

  FAKULTATIVNI

 

 

 

 

  Tradicijske glazbe

1

-

-

-

  Osnove glazbene informatike

-

1

-

-

  Vježbe iz kompozicije

1

1

1

1

  Metodika klavira/solfeggia*

-

-

1

ili 1

  Klavirska umjetnost

-

1

-

-

  Dirigiranje

-

1,15

1,15

-

  Drugo glazbalo/pjevanje

-

1

1

-

  Komorna glazba

1

1

1

1

* Učenici klavirskog odjela mogu izabrati i pohađanje metodike solfeggia.

Napomena: Učenici ovog odjela prema afinitetima mogu pohađati nastavu harmonije, polifonije i povijesti kao i učenici teorijskog odjela.

Gudački i puhački odjel

  PREDMET

I.

II.

III.

IV.

  OBVEZNI

 

 

 

 

  Instrument

2,30

2,30

3

3

  Solfeggio

2,30

2,30

2,30

2,30

  Harmonija

-

3

3

2

  Polifonija

3

-

1

2

  Analiza glazbenih oblika

-

-

1,15

1,15

  Povijest glazbe

2

2

2

2

  Glasovir obligatno

0,30

0,30

-

-

  Komorna glazba

1

1

1

1

  Korepeticija

0,30

0,30

0,30

0,30

  Orkestar/Zbor

3

3

3

3

  UKUPNO

15,30

15,30

17,30

17,30

  FAKULTATIVNI

 

 

 

 

  Drugo glazbalo/pjevanje

-

1

1

-

  Tradicijske glazbe

1

-

-

-

  Osnove glazbene informatike

-

1

-

-

  Vježbe iz kompozicije

1

1

1

1

  Metodika gud./puh. instr.

-

-

1

ili 1

  Dirigiranje

-

1,15

1,15

-

  Korepeticija

-

-

0,30

0,30

Napomena: Učenici ovih odjela prema afinitetima mogu fakultativno pohađati nastavu harmonije, polifonije i povijesti kao i učenici teorijskog odjela.

Gitaristički i harmonikaški odjel

  PREDMET

I.

II.

III.

IV.

  OBVEZNI

 

 

 

 

  Instrument

2,30

2,30

3

3

  Solfeggio

2,30

2,30

2,30

2,30

  Harmonija

-

3

3

2

  Polifonija

3

-

1

2

  Analiza glazbenih oblika

-

-

1,15

1,15

  Povijest glazbe

2

2

2

2

  Glasovir obligatno

0,30

0,30

-

-

  Komorna glazba

1

1

1

1

  Orkestar/Zbor

3

3

3

3

  UKUPNO

15

15

17

17

  FAKULTATIVNI

 

 

 

 

  Drugo glazbalo/pjevanje

-

1

1

-

  Tradicijske glazbe

1

-

-

-

  Osnove glazbene informatike

-

1

-

-

  Vježbe iz kompozicije

1

1

1

1

  Metodika gitare/harmonike

-

-

1

ili 1

  Dirigiranje

-

1,15

1,15

-

  Korepeticija

-

-

0,30

0,30

Napomena: Učenici ovog odjela prema afinitetima mogu pohađati nastavu harmonije, polifonije i povijesti kao i učenici teorijskog odjela.

Odjel za tamburu

  PREDMET

I.

II.

III.

IV.

  OBVEZNI

 

 

 

 

  Instrument

2,30

2,30

3

3

  Solfeggio

2,30

2,30

2,30

2,30

  Harmonija

-

3

3

2

  Polifonija

3

-

1

2

  Analiza glazbenih oblika

-

-

1,15

1,15

  Povijest glazbe

2

2

2

2

  Glasovir obligatno

0,30

0,30

-

-

  Komorna glazba

1

1

1

1

  Korepeticija

0,30

0,30

0,30

0,30

  Orkestar/Zbor

3

3

3

3

  UKUPNO

15,30

15,30

17,30

17,30

  FAKULTATIVNI

 

 

 

 

  Drugo glazbalo/pjevanje

-

1

1

-

  Tradicijske glazbe

1

-

-

-

  Osnove glazbene informatike

-

1

-

-

  Vježbe iz kompozicije

1

1

1

1

  Metodika tambure

-

-

1

1

  Dirigiranje

-

1,15

1,15

-

  Korepeticija

-

-

0,30

0,30

Napomena: Učenici ovog odjela prema afinitetima mogu pohađati nastavu harmonije, polifonije i povijesti kao i učenici teorijskog odjela.

Odjel za pjevanje

  PREDMET

I.

II.

III.

IV.

  OBVEZNI

 

 

 

 

  Pjevanje

2

2

3

3

  Solfeggio

2,30

2,30

2,30

2,30

  Harmonija

-

3

3

2

  Polifonija

3

-

1

2

  Analiza glazbenih oblika

-

-

1,15

1,15

  Povijest glazbe

2

2

2

2

  Glasovir obligatno

1

1

1

1

  Komorna glazba

-

1

1

1

  Korepeticija

0,30

0,30

0,30

0,30

  Zbor

3

3

3

3

  Strani jezik /njem. ili tal./*

1

1

-

-

  UKUPNO

15,15

16,15

18,30

18,30

  FAKULTATIVNI

 

 

 

 

  Drugo glazbalo

-

1

1

-

  Tradicijske glazbe

1

-

-

-

  Osnove glazbene informatike

-

1

-

-

  Vježbe iz kompozicije

1

1

1

1

  Upoznavanje pjevačke literature

1

-

-

-

  Vježbe disanja i pripreme za nastup

1

1

1

1

* Strani jezik učenici pohađaju četiri godine u okviru glazbenog usmjerenja ili kao dio programa općeobrazovnih škola, čija im se ocjena priznaje.

Napomena: Učenici ovog odjela prema afinitetima mogu pohađati nastavu harmonije, polifonije i povijesti kao i učenici teorijskog odjela.

Teorijski odjel

  PREDMET

I.

II.

III.

IV.

  OBVEZNI

 

 

 

 

  Solfeggio

2,30

2,30

2,30

2,30

  Harmonija

-

4

3

3

  Polifonija

4

-

1

2

  Analiza glazbenih oblika

-

-

1,15

1,15

  Povijest glazbe

2

2

3

2

  Metodika solfeggia

-

-

2*

2*

  Dirigiranje

-

1

1

-

  Sviranje partitura

-

1

1

-

  Glasovir

1,15

1,15

1,15

1,15

  Zbor

3

3

3

3

  UKUPNO

13

15

19,15

17,15

  FAKULTATIVNI

 

 

 

 

  Dirigiranje uz sviranje partitura

-

-

1,15

-

  Tradicijske glazbe

1

-

-

-

  Komorna glazba

-

-

1

1

  Osnove glazb. informatike

-

1

-

-

  Drugo glazbalo**/ pjevanje

-

1

1

-

  Vježbe iz kompozicije***

1

1

1

1

* Drugi sat metodike solfeggia odnosi se na obvezu učenika da hospitiraju nastavu solfeggia (I i II).

** Nastava drugog glazbala može se izvoditi skupno (blokflauta) ili individualno (izbor instrumenata ovisi o mogućnostima škole).

*** Predmet Vježbe iz kompozicije programski je predviđen za sve četiri godine srednje škole, ali se može, po izboru učenika, slušati i kraće.

 

 

Zajednički općeobrazovni dio

  PREDMET

I.

II.

III.

IV.

  OBVEZNI

 

 

 

 

  Hrvatski jezik

4

4

3

3

  1. strani jezik (Engleski)

3

3

3

3

  2. strani jezik (Talijanski)

2

2

2

2

  Latinski jezik

1

1

-

-

  Likovna umjetnost

1

1

1

1

  Psihologija

-

-

2

-

  Filozofija

-

-

-

2

  Povijest

2

2

1

1

  Geografija

1

1

-

-

  Etika/Vjeronauk

1

1

1

1

  Informatička pismenost

1

1

1

1

  Matematika

2

2

2

2

  Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

  UKUPNO

20

20

18

18

  IZBORNI

 

 

 

 

  Hrvatski jezik

-

-

1

1

  Matematika

1

1

1

1

  Biologija

2

2

-

-

  Kemija

2

2

-

-

  Fizika

2

2

-

-

  Sociologija

-

-

1

-

  UKUPNO

7

7

3

2

Skip to content