Zaposlenici

Ravnateljica
Mirela Jagodić, prof.
Tajnica
Zrinka Kodžoman, dipl. iur.
Voditelj računovodstva
Tomislav Aušić, struč. spec. oec.
Odjel za klavir
Hrvoje Aušić, mag. mus.
Marta Galić, prof.
Frano Fabris, mag. mus.
Valentina Iveljić, mag. mus.
Dubravka Kolesarić, prof.
Helena Lamešić, mag. mus.
Zdravka Tekić-Dadić, prof.
Toni Toplak, mag. mus.
Odjel za gudače
Krešimir Ivančić, prof.
Odjel za gitaru
Željka Colić, prof.
Vladimir Jevicki, prof.
Paulina Kovačević, mag. mus.
Berislav Štimac, prof.
Odjel za tamburu
Gorana Jagarinec, prof.
Dalibor Timarac, mag. mus.
Odjel za harmoniku
Marijan Belović, prof.
Anita Krajnović, prof.
Odjel za puhače
Nives Županić Tica, mag. mus. (zamjena)
Željka Dročić, nastavnik (zamjena)
Maja Fabris, mag. mus.
Ivana Kljajić, mag. mus.
Marko Rušnov, mag. mus.
Odjel za pjevanje

Gabrijela Škrabal, mag. mus.

Odjel za teorijske glazbene predmete
Danijela Božičević, prof.
Karlo Đurić, mag. mus.
Daria Tamara Rac, prof.
Irena Šimičić, prof.
Mirta Špoljarić, prof.
Ifigenija Zeba, mag. mus.
Općeobrazovni predmeti u SGŠ

Ljubica Ćurković-Bogunović, dipl. ing. (Matematika)
Mato Ešegović, prof. (zamjena) (Likovna umjetnost)
Ana s. Terezija Havliček, dipl. kateheta (Vjeronauk)
Finka Hrkač, prof. (Hrvatski jezik)
Barbara Jeftoski, bacc. (Talijanski jezik)
Ivana Marijić, prof. (Latinski jezik)
Tomislav Marinović, mag. kineziologije (Tjelesna i zdravstvena kultura)
Zvonimir Matijević, mag. educ. geogr. i mag. educ. phil. (Geografija)
Krunoslav Medak, mag. educ. phil. et mag. educ. philol. angl. (Engleski jezik)
Matea Mokricki, univ. bacc. ing. mech. (Informatička pismenost)
Ana Ramšak, prof. (Povijest i Likovna umjetnost)
Tomislav Smolčić, mag. hist. (zamjena) (Povijest)
Jasmina Šop, prof. talijanskog jezika i književnosti i prof. pedagogije

Tehničko osoblje

Petar Gregurić, domar
Gabrijela Ćosić, spremačica
Mirjana Janjić, spremačica

Skip to content