Zaposlenici

Ravnateljica
Mirela Jagodić, prof.
Tajnica
Zrinka Kodžoman, dipl. iur.
Voditelj računovodstva
Tomislav Aušić, struč. spec. oec.
Odjel za klavir
Hrvoje Aušić, mag. mus.
Marta Galić, prof.
Frano Fabris, mag. mus.
Valentina Iveljić, mag. mus.
Dubravka Kolesarić, prof.
Helena Lamešić, mag. mus.
Zdravka Tekić-Dadić, prof.
Toni Toplak, mag. mus.
Odjel za gudače
Krešimir Ivančić, prof.
Odjel za gitaru
Željka Colić, prof.
Vladimir Jevicki, prof.
Paulina Kovačević, mag. mus.
Berislav Štimac, prof.
Odjel za tamburu
Gorana Jagarinec, prof.
Dalibor Timarac, mag. mus.
Odjel za harmoniku
Marijan Belović, prof.
Anita Krajnović, prof.
Odjel za puhače
Matija Ciglenečki, mag. mus.
Maja Fabris, mag. mus.
Ivana Kljajić, mag. mus.
Marko Rušnov, mag. mus.
Odjel za pjevanje
Gabrijela Škrabal, mag. mus.
Ana Ticl, mag. mus.
Odjel za teorijske glazbene predmete
Danijela Božičević, prof.
Karlo Đurić, mag. mus.
Daria Tamara Rac, prof.
Irena Šimičić, prof.
Mirta Špoljarić, prof.
Ifigenija Zeba, mag. mus.
Strani jezici
Barbara Jeftoski, prvostupnica talijanskog jezika, etnologije i antropologije
Jasmina Šop, prof. talijanskog jezika i književnosti i prof. pedagogije
Tehničko osoblje
Petar Gregurić, domar
Gabrijela Ćosić, spremačica
Jadranka Šajnović, spremačica
Skip to content